Punkt konsultacyjny w Chojnowie 2021 r.

Rynek 20 (Dom Schrama)

* terapeuta ds. uzależnień Dariusz Bełdowski przyjmuje w następujących terminach:

- w miesiącu styczniu: 7 (czwartek), 13 (środa), 21 (czwartek)

- w miesiącu lutym: 4 (czwartek), 10 (środa), 18 (czwartek)

- w miesiącu marcu: 4 (czwartek), 10 (środa), 18 (czwartek)

- w miesiącu kwietniu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

- w miesiącu maju: 6 (czwartek), 12 (środa), 20 (czwartek)

- w miesiącu czerwcu: 9 (środa), 17 (czwartek), 23 (środa)

- w miesiącu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

- w miesiącu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (środa), 19 (czwartek)

- w miesiącu wrześniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)

- w miesiącu październiku: 7 (czwartek), 13 (środa), 21 (czwartek)

- w miesiącu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (środa), 18 (czwartek)

- w miesiącu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)

w godzinach 13.30 – 17.30 w pok. nr 7.

 

* konsultant ds. dzieci i młodzieży Hanka Dąbrowska-Król przyjmuje:

 - II wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

 - III wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 19.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

 - IV wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 20.00 (pok. nr 2 lub nr 7)

 

Terapia dla osób uzależnionych

Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)

prowadzona jest:

- w miesiącu styczniu: 7 (czwartek), 13 (środa), 21 (czwartek)

- w miesiącu lutym: 4 (czwartek), 10 (środa), 18 (czwartek)

- w miesiącu marcu: 4 (czwartek), 10 (środa), 18 (czwartek)

- w miesiącu kwietniu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

- w miesiącu maju: 6 (czwartek), 12 (środa), 20 (czwartek)

- w miesiącu czerwcu: 9 (środa), 17 (czwartek), 23 (środa)

- w miesiącu lipcu: 1 (czwartek), 15 (czwartek), 29 (czwartek)

- w miesiącu sierpniu: 5 (czwartek), 11 (środa), 19 (czwartek)

- w miesiącu wrześniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)

- w miesiącu październiku: 7 (czwartek), 13 (środa), 21 (czwartek)

- w miesiącu listopadzie: 4 (czwartek), 10 (środa), 18 (czwartek)

- w miesiącu grudniu: 2 (czwartek), 16 (czwartek), 30 (czwartek)

w godzinach 17.30 - 19.30.

Osoba prowadząca terapię:  Dariusz Bełdowski.

 

Terapia dla osób współuzależnionych

Chojnów, Rynek 20 (Dom Schrama)

w 2021 r. prowadzona jest w godz. 10.00–15.00 w następujące soboty:

- w miesiącu styczniu: 9, 16

- w miesiącu lutym: 13, 20

- w miesiącu marcu: 6, 13

- w miesiącu kwietniu: 10, 17

- w miesiącu maju: 8, 15

- w miesiącu czerwcu: 12, 19

- w miesiącu lipcu: 3, 10

- w miesiącu sierpniu: 7, 14

- w miesiącu wrześniu: 4, 11

- w miesiącu październiku: 2, 9

- w miesiącu listopadzie: 6, 13

- w miesiącu grudniu: 4, 11

Osoba prowadząca terapię:  Maria Barbara Wojciechowska (pok. nr 2).

 

Punkt Konsultacyjny w Chojnowie

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Rynek 20 (Dom Schrama)

w 2021 r. czynny jest w godzinach od 16.00 do godz. 18.00     w następujące poniedziałki:

- w miesiącu styczniu: 4, 18

- w miesiącu lutym: 1, 15

- w miesiącu marcu: 1, 15

- w miesiącu kwietniu: 12, 26

- w miesiącu maju: 10, 24

- w miesiącu czerwcu: 7, 21

- w miesiącu lipcu: 5, 19

- w miesiącu sierpniu: 2, 16

- w miesiącu wrześniu: 6, 20

- w miesiącu październiku: 4, 18

- w miesiącu listopadzie: 8, 22

- w miesiącu grudniu: 6, 20

Osoba udzielająca pomocy psychologicznej – psycholog Magdalena Tracz.

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie